Общи условия за ползване на сайта

Моля, прочетете тези Общи условия внимателно, преди да използвате сайта https://www.desaby.com, управлявана от Десаби дизайн.

Вашият достъп до използването на услугата е условие, че приемате и спазване на настоящите Общи условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп да използвате Услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всяка част от условията тогава не е разрешен достъп до Услугата.

Профили

  • Когато създадете сметка при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Ако не направите това представлява нарушение на условията, които могат да доведат до незабавно прекратяване на профила ви в нашия сайт.
  • Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до Услугата и за всякакви дейности или дейности по своята парола, независимо дали паролата е с нашата услуга или на трета страна.
  • Вие се съгласявате да не разкрива паролата си на трети лица. Трябва да ни уведомите незабавно след узнаването на всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Връзки към други сайтове
Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са притежавани или контролирани от Десаби дизайн.

Десаби дизайн няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, или практиките на всички уеб сайтове или услуги на трети лица. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Десаби дизайн не може да бъде отговорен пряко или непряко, за всяка щета или загуба, причинена или твърди, че е причинена от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги на разположение на или чрез такива сайтове или услуги.

Съветваме ви да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всякакви уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора
Ние може да прекратим или спрем достъпа до нашата услуга незабавно, без предизвестие или задължение, по някаква причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Общите условия, които по своята същност трябва да оцелеят прекратяване се оцелее прекратяване, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранционни опровержения, обезщетение и ограничения на отговорността.

Ние можем да прекратим или спрем профила ви веднага, без предизвестие или задължение, по някаква причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване, правото ви да използвате Услугата веднага ще престане. Ако желаете да закриете профила си, можете просто да прекрати ползването на Услугата.

Всички разпоредби на Общите условия, които по своята същност трябва да оцелеят прекратяване се оцелее прекратяване, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранционни опровержения, обезщетение и ограничения на отговорността.

Приложимо право

  • Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България, без оглед на конфликта разпоредбите на българското законодателство.
  • Неспособността ни да приложи право или разпоредбите на тези условия, няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на настоящите Общи условия ще останат в сила. Настоящите Общи условия представляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата услуга и заменя и замества всички предишни споразумения бихме могли да имат между нас по отношение на услугата.

Промени

  • Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променя или замества тези условия по всяко време. Ако има ревизия, ние ще се опитаме да ви осигурим най-малко 30-дневно предизвестие преди по-нови термини, които се въвеждат. Какво представлява съществена промяна ще се определя по собствено усмотрение.
  • Като продължава да има достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии стават ефективни, Вие се съгласявате да се обвържете с коригираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси относно настоящите Общи условия, моля, свържете се с нас.

Share This